Usługi księgowe

osoba przy laptopie

Zlecenie usług księgowych firmie zewnętrznej (outsourcing) umożliwia skoncentrowanie się firmy na najistotniejszych bieżących zadaniach, do których została powołana. Ponadto outsourcing umożliwia obniżenie kosztów własnych firmy.

I W zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełnej księgowości) oferujemy:

 • Opracowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości
 • Rejestracja dokumentów księgowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dokumentów źródłowych
 • Monitoring należności (upomnienia, noty odsetkowe)
 • Sporządzanie miesięcznych rozliczeń oraz rocznych deklaracji PIT i CIT
 • Prowadzenie ewidencji w zakresie podatku VAT oraz sporządzanie plików JPK_VAT-7
 • Miesięczne raporty z wyniku finansowego firmy
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy
 • Sporządzanie sprawozdań dla GUS, NBP oraz innych instytucji
 • Reprezentowanie firmy przed US, ZUS.

II W zakresie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtu ewidencjonowanego oferujemy:

 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów
 • Prowadzenie ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (VAT)
 • Sporządzanie rozliczeń i deklaracji PIT-5, PIT-4, JPK_VAT-7
 • Sporządzanie sprawozdań dla GUS
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Reprezentowanie Klienta przed US i ZUS.

Istnieje oczywiście możliwość zlecenia nam wybranych usług jak np. sporządzanie miesięcznych deklaracji do US, ZUS lub rocznych zeznań podatkowych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszymi usługami lub jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt.