Oferta

USŁUGI KSIĘGOWE

Zlecenie usług księgowych firmie zewnętrznej (outsourcing) umożliwia skoncentrowanie się firmy na najistotniejszych bieżących zadaniach do których została powołana. Ponadto outsourcing umożliwia obniżenie kosztów własnych firmy.

I W zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych(pełnej księgowości) oferujemy:

 • Opracowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości
 • Rejestracja dokumentów księgowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dokumentów źródłowych
 • Monitoring należności(upomnienia , noty odsetkowe)
 • Sporządzanie miesięcznych rozliczeń oraz rocznych deklaracji PIT i CIT
 • Prowadzenie ewidencji w zakresie podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT-7
 • Miesięczne raporty z wyniku finansowego firmy
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy
 • Sporządzanie sprawozdań dla GUS , NBP oraz innych instytucji
 • Reprezentowanie firmy przed US , ZUS

II W zakresie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtu ewidencjonowanego

 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów
 • Prowadzenie ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (VAT)
 • Sporządzanie rozliczeń i deklaracji PIT-5 , PIT-4 , VAT-7
 • Sporządzanie sprawozdań dla GUS
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Reprezentowanie Klienta przed US i ZUS

Istnieje oczywiście możliwość zlecenia nam wybranych usług jak np. sporządzanie miesięcznych deklaracji do US , ZUS lub rocznych zeznań podatkowych.

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Zagadnienie obsługi kadrowo-płacowej jest w firmie bardzo ważne , bywa nierzadko bardzo skomplikowane w związku z tym wymaga często fachowej wiedzy. Przekazanie obsługi tych zagadnień na zewnątrz firmy daje gwarancję rzetelnej obsługi oraz zachowania tajemnicy wynagrodzeń.

W zakresie obsługi kadr i płac proponujemy:

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Dokonywanie formalności związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników
 • Sporządzanie i rozliczanie listy płac
 • Rozliczanie zwolnień lekarskich
 • Sporządzanie kart wynagrodzeń pracowników
 • Rozliczanie urlopów i innych świadczeń pracowniczych
 • Sporządzanie i rozliczanie miesięcznych deklaracji ZUS , US , PFRON

Sporządzanie miesięcznych rozliczeń podatkowych dotyczących pracowników PIT-4 oraz rocznych deklaracji PIT-4R oraz rocznych informacji PIT-11

DORADZTWO PODATKOWE

Prawo podatkowe to obszerny , trudny i skomplikowany zbiór przepisów i uregulowań prawnych na dodatek podlegających ciągłym zmianom. Posiadanie rzetelnej informacji podczas prowadzenia działalności gospodarczej jest podstawową przesłanką realizacji celów działalności przedsiębiorstwa.

Proponujemy Państwu:

 • Indywidualne konsultacje
 • Pomoc w kwalifikowaniu kosztów firmy
 • Pomoc w ustalaniu polityki firmy w zakresie płaconych:
 • doradztwo w zakresie możliwych ulg i zwolnień
 • udzielanie porad i wyjaśnień
 • Pomoc w zakresie rozwiązań usprawniających działanie firmy

Reprezentowanie w US w przypadku kontroli

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszymi usługami lub jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt.